Grafik Galerie

Helmut A. Zirkelbach (* 1962 in Schorndorf, Württemberg)

Aquatinta, Radierung

Abstrakt I

Zirkelbach_Prelude08.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Prelude VIII
Radierung, Aquatinta,
2014, Druckfl. 80x60cm,
Blatt 108x76cm, Aufl.e.a./10,
(signiert, datiert, nummeriert,
bezeichnet)

€ 720


Zirkelbach_Prelude14.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Prelude XIV
Radierung, Aquatinta,
2014, Druckfl. 80x60cm,
Blatt 108x76cm, Aufl.e.a./10,
(signiert, datiert, nummeriert,
bezeichnet)

€ 720


Zirkelbach_Prelude04.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Prelude IV
Radierung, Aquatinta,
2014, Druckfl. 80x60cm,
Blatt 108x76cm, Aufl.e.a./10,
(signiert, datiert, nummeriert,
bezeichnet)

€ 720


Zirkelbach_Prelude18.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Prelude XVIII
Radierung, Aquatinta,
2014, Druckfl. 80x60cm,
Blatt 108x76cm, Aufl.e.a./10,
(signiert, datiert, nummeriert,
bezeichnet)

€ 720


Zirkelbach_Prelude06.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Prelude VI
Radierung, Aquatinta,
2014, Druckfl. 80x60cm,
Blatt 108x76cm, Aufl.e.a./10,
(signiert, datiert, nummeriert,
bezeichnet)

€ 720


webzirkel_windzeitklang1.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Mit Wind, Zeit & Klang I
Radierung, Aquatinta,
Reliefdruck, 2002,
Druckfl. ca.50x60cm,
Aufl. 12/12 (signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 420


webzirkel_immerwieder02.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
immerwiederwächstdasgras
Radierung, Aquatinta,
Reliefdruck, 2005,
Blatt 80x120cm, e.a.,
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 780


webzirkel_immerwieder02.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
immerwiederwächstdasgras
Radierung, Aquatinta,
Reliefdruck, 2005,
Blatt 65x120cm, e.a.,
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 780


webzirkel_immerwieder02.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
immerwiederwächstdasgras
Radierung, Aquatinta,
Reliefdruck, 2005,
Blatt 65x120cm, e.a.,
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 780


Zirkelbach_Prelude No 10.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Prélude No. 10
Radierung, Aquatinta, Vernis
mou auf Bütten, 2014, Druckfl.
50x35cm, Blatt 76x56cm.
Aufl. e.a. I/III (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),

€ 300


Zirkelbach_Prelude No X.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Prélude No. X
Radierung, Aquatinta, Vernis
mou auf Bütten, 2014, Druckfl.
50x35cm, Blatt 76x56cm.
Aufl. e.a. II/III (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),

€ 300


Zirkelbach_Prelude No 1.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Prélude No. 1
Radierung, Aquatinta, Vernis
mou auf Bütten, 2014, Druckfl.
50x35cm, Blatt 76x56cm.
Aufl. e.a. I/III (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),

€ 300


Zirkelbach_KleineReise1.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Kleine Reise I
Radierung, Aquatinta (4 Platten)
auf Bütten, 2014, Druckfl.
40x30cm, Blatt 68x50cm.
Aufl. 3/10 (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),
inkl. Passepartout

€ 300


Zirkelbach_KleineReise1.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Kleine Reise I
Radierung, Aquatinta (4 Platten)
auf Bütten, 2014, Druckfl.
40x30cm, Blatt 68x50cm.
Aufl.4/10 (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),
inkl. Passepartout

€ 300


Zirkelbach_KleineReise2.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Kleine Reise II
Radierung, Aquatinta (4 Platten)
auf Bütten, 2014, Druckfl.
40x30cm, Blatt 68x50cm.
Aufl. 3/10 (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),
inkl. Passepartout

€ 300


Zirkelbach_KleineReise2.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Kleine Reise II
Radierung, Aquatinta (4 Platten)
auf Bütten, 2014, Druckfl.
40x30cm, Blatt 68x50cm.
Aufl.4/10 (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),
inkl. Passepartout

€ 300


Zirkelbach_KleineReise3.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Kleine Reise III
Radierung, Aquatinta (4 Platten)
auf Bütten, 2014, Druckfl.
40x30cm, Blatt 68x50cm.
Aufl. 3/10 (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),
inkl. Passepartout

€ 300


Zirkelbach_KleineReise3.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Kleine Reise III
Radierung, Aquatinta (4 Platten)
auf Bütten, 2014, Druckfl.
40x30cm, Blatt 68x50cm.
Aufl.4/10 (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),
inkl. Passepartout

€ 300


Zirkelbach_Oranga.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Oranga
Radierung, Aquatinta, Chin.
Technik, 2011, Druckfl.
ca.50x40cm, Aufl. 1/6
(signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet)


€ 440


Zirkelbach_Zöld.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Zöld
Radierung, Aquatinta,
Chine-Collé auf Bütten,
2011, Druckfl. 40x35cm,
Blatt 76x56cm, Aufl.3/6
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet),

€ 320


Zirkelbach_GeoAzul.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Geo Azul
Radierung, Aquatinta, Chin.
Technik, 2011, Druckfl.
ca.50x40cm, Aufl. 2/6
(signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet)


€ 440


Zirkelbach_Tagewiediese1.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Tage wie diese III
Radierung, Reliefdruck auf
Bütten, 2014, Druckfl.
50x35cm, Blatt 76x56cm,
Aufl.4/9 (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),

€ 450


Zirkelbach_Tagewiediese1.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Tage wie diese III
Radierung, Reliefdruck auf
Bütten, 2014, Druckfl.
50x35cm, Blatt 76x56cm,
Aufl.5/9 (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),

€ 450


Zirkelbach_Tagewiediese3.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Tage wie diese I
Radierung, Reliefdruck auf
Bütten, 2014, Druckfl.
50x35cm, Blatt 76x56cm,
Aufl.2/9 (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),

€ 450


Zirkelbach_Tagewiediese2.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Tage wie diese II
Radierung, Reliefdruck auf
Bütten, 2014, Druckfl.
50x35cm, Blatt 76x56cm,
Aufl.2/9 (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),

€ 450


Zirkelbach_Übergang3.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Übergang III
Radierung, Aquatinta,
2007, Druckfl. ca.50x40cm,
Aufl. 5/9, inkl. Passepartout
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 450


zirkelbach_Wonnemond.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Wonnemond
Radierung, Aquatinta, Präge-
druck, 2004, ca.50x40cm
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)


€ 360


Zirkelbach_cutl.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Cut
Radierung, Chin. Technik,
2011, Druckfl. ca.40x40cm,
Aufl. 5/6, inkl. Passepartout
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 420


Zirkelbach_Märzzeichen2.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Märzzeichen II
Aquatinta, Chin.Technik,
2011, Druckfl. ca.55x40cm,
Aufl. e.a., inkl. Passepartout
(signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet)

€ 440


Zirkelbach_GreyHorizon.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Grey Horizon
Aquatinta, Chin.Technik,
2011, Druckfl. ca.60x40cm,
e.a., inkl. Passepartout
(signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet)

€ 440


webzirkel_Praeludium2.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Präludium, von oben
Radierung, Chin.Technik,
2010, Druckfl. ca.45x20cm
Aufl. 6/6 (signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 300


webzirkel_PraeludiumKopf.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Präludium, Kopf
Radierung, Chin.Technik,
2010, Druckfl. ca. 41x41cm
Aufl. 2/6 (signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 380


Zirkelbach_Fruchtkasten02.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Fruchtkasten II
Radierung, Aquatinta,
2005, Druckfl. 33x29cm,
Blatt 76x56cm, Aufl.e.a.,
(signiert, datiert, nummeriert,
bezeichnet)

€ 400


Zirkelbach_Exerzitium2.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Exerzitium V
Radierung auf Bütten,
2014, Druckfl. 40x30cm,
Blatt 68x50cm.
Aufl. e.a. (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),
(inkl. Passepartout)

€ 250


Zirkelbach_Exerzitium3.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Exerzitium III
Radierung auf Bütten,
2014, Druckfl. 40x30cm,
Blatt 68x50cm.
Aufl. e.a. (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),
(inkl. Passepartout)

€ 250


Zirkelbach_Exerzitium4.JPG

Helmut A. Zirkelbach
Exerzitium II
Radierung auf Bütten,
2014, Druckfl. 40x30cm,
Blatt 68x50cm.
Aufl. e.a. (signiert, datiert,
nummeriert, bezeichnet),
(inkl. Passepartout)

€ 250


Zirkelbach_Schwarzgrauzeit2.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Schwarzgrauzeit II
Radierung, Chin. Technik,
2009, Druckfl. ca.30x20cm,
Aufl. 10/10, inkl. Passepartout (signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 180


Zirkelbach_Schwarzgrauzeit3.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Schwarzgrauzeit III
Radierung, Chin. Technik,
2009, Druckfl. ca.30x20cm,
Aufl. 9/10, inkl. Passepartout
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 180


webzirkel_windzeitklang5.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Mit Wind, Zeit & Klang V
Radierung, Aquatinta,
Reliefdruck, 2003,
Druckfl. ca.50x60cm,
Aufl. 2/12 (signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)


€ 420


Zirkelbach_Schwarzbruch3.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Schwarzbruch III
Radierung, Aquatinta, Chin.
Technik, 2012, Druckfl.
ca.40x30cm, Aufl. 1/6,
inkl. Passepartout
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 300


Zirkelbach_Schwarzbruch2.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Schwarzbruch II
Radierung, Aquatinta, Chin.
Technik, 2012, Druckfl.
ca.40x30cm, Aufl. 1/6,
inkl. Passepartout
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 300


Zirkelbach_Schwarzbruch4.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Schwarzbruch IV
Radierung, Aquatinta, Chin.
Technik, 2012, Druckfl.
ca.40x30cm, Aufl. 1/6,
inkl. Passepartout
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 300


Zirkelbach_Schwarzbruch5.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Schwarzbruch V
Radierung, Aquatinta, Chin.
Technik, 2012, Druckfl.
ca.40x30cm, Aufl. 1/6,
inkl. Passepartout
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet)

€ 300


Zirkelbach_Schwarzbruch1.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Schwarzbruch I
Radierung, Aquatinta, Chin.
Technik, 2012, Druckfl.
ca.40x30cm, Aufl. 1/6,
inkl. Passepartout (signiert,
datiert, nummeriert, bezeichnet)


€ 300